Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacje ogólne i zastrzeżenia

Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – http://domal.pl: jest DOMAL Edward Banaszek 05-410 Józefów ul. Piłsudskiego 42 A ,NIP 532-104-57-47
W dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”
1.    Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Adres : DOMAL Edward Banaszek, 05-410 Józefów ul. Piłsudskiego 42 A
adres e-mail: esklep@domal.pl
Nr telefonu: 22 710-20-50
1.    Kontakt w sprawach dot. zawarcia umowy, zgłaszania reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać
się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.
2.    Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3.    Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

1.    Definicje
Konsument:
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,dokonująca  u Sprzedającego zakupu  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient:
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca:
DOMAL Edward Banaszek , 05-410 Józefów , ul. Piłsudskiego 42 A, NIP 532-104-57-47, Numer Konta PKO BP 98 1020 1127 0000 1002 0212 1473, tel. 22 710 20 50
Sklep Internetowy: http://domal.pl

Czytaj dalej