NOBILES CHLOROKAUCZUK BŁĘKITNY 0,9L

41.00 z VAT

Opis

NOBILES CHLOROKAUCZUK BŁĘKITNY 0,9L

Emalia Nobiles Chlorokauczuk przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni: stalowych, żeliwnych i betonowych na zewnątrz. Powłoki charakteryzują się wysoką elastycznością i odpornością na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Doskonała w zestawie z Nobiles Podkład Chlorokauczuk, trwale zabezpieczającym antykorozyjnie. Emalia Chlorokauczuk zalecana jest do malowania: konstrukcji stalowych, elementów metalowych ogrodzeń i balkonów itp., eksploatowanych w warunkach atmosfery: miejskiej, wiejskiej i przemysłowej uprzednio zagruntowanych podkładem.

Powierzchnie stalowe, żeliwne i betonowe są dość problematyczne w utrzymaniu i przy tym wymagające, szczególnie te użytkowane na zewnątrz. Potrzebują skutecznego zabezpieczenia przed szerokim spektrum czynników. Tylko specjalistyczny produkt jest w stanie ochronić te materiały m.in. przed oddziaływaniem wody czy zmiennych temperatur. Farba chlorokauczukowa to jedno z rozwiązań polecanych przez ekspertów.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • wysoki połysk,
 • na zewnątrz,
 • wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
 • wytrzymuje standardową wilgotność powietrza atmosferycznego,
 • przyczepność powłoki – nie mniej niż 2 stopnie ( wg PN-C-81531:1980),
 • elastyczność powłoki – co najmniej 3 mm ( wg PN-C-81528:1976 ),
 • odporność na uderzenia – co najmniej 25cm spadku ciężarka ( wg PN-C-81526:1954),
 • wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +500C (długotrwałe oddziałanie temperatur powyżej +500C może powodować zmiany koloru),
 • odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) rozcieńczonymi kwasami i zasadami,
 • odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn,
 • liczba warstw- 2,
 • Czas schnięcia:

-do schnięcia powierzchniowego – 4 godziny,

-do wyschnięcia powłoki – 18 godzin,

-do nakładania następnej warstwy – do 1 godziny (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach.

*(Dla pojedynczej powłoki o grubości 30-40 µm, w temperaturze ok.+200C i wilgotności względnej ok. 50%).

*Wymalowana powłoka nadaje się do eksploatacji po 5 dniach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników.

Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania,

rozcieńczyć emalię max. 2% Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych.

Podłoża stalowe i żeliwne

Podłoże przed malowaniem musi być:

 • suche,
 • czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
 • wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.),
 • podłoża wcześniej malowane (poddane renowacji) dokładnie oczyścić z resztek starej, łuszczącej się powłoki, następnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić,
 • podłoża wcześniej nie malowane muszą być zagruntowane podkładem Nobiles Nobikor lub Nobiles Podkład Chlorokauczuk. Warstwę podkładową należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, usunąć powstały pył i kurz.

Podłoża betonowe

Podłoże przed malowaniem musi być:

 • wysezonowane przez minimum 28 dni,
 • suche (wilgotność max. 4%),
 • silnie przyczepne, o odpowiedniej odporności na rozerwanie,
 • wolne od wszelkiego wadliwego materiału (kurzu, piasku, oleju, tłuszczu, słabo przyczepnych powłok, farb, szlam cementowy należy usunąć, a następnie odczyścić strumieniowo-ściernie lub przez szczotkowanie, usunąć powstały pył i kurz),
 • nierówności i ubytki podłoża należy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.

Uwaga!

Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże zgodnie z powyższymi wskazówkami. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

MALOWANIE:

 • temperatura wyrobu – min. +10 st.C,
 • temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5 st.C a +30 st.C,
 • wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
 • nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze,
 • warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki,
 • temperatura podłoża powinna być co najmniej +3 st.C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia,
 • pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i włókna syntetycznego),
 • wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.

Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu Akzo Nobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.

Malowanie pędzlem, wałkiem:

 • nakładaj 2 warstwy emalii, w odstępie do 1 godziny (mokro na mokro) lub po odpowiednim wysezonowaniu poprzedniej warstwy, ale nie wcześniej niż po 3 dniach,
 • w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) kształtów elementów konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałóż większą ilość warstw,
 • rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy,
 • zalecana grubość warstwy na mokro 80-110 µm, na sucho 30-40 µm.

Uwaga!

 • należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane,
 • w zależności od rodzaju wałka podczas malowania mogą powstawać na wymalowanej powłoce pęcherze powietrza, które w czasie schnięcia pękają i tworzą kratery,
 • emalia Nobiles Chlorokauczuk nie nadaje się do malowania posadzek betonowych o dużym natężeniu ruchu np. wózków widłowych,
 • podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Wymiary 22 × 15 × 22 cm