Impregnat techniczny SADOLIN SUPERBASE 5L

210.00 z VAT

Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Impregnat techniczny SADOLIN SUPERBASE 5L

Wodny impregnat techniczny przeznaczony do ochrony surowego oraz zabezpieczania wcześniej użytkowanego drewna. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę oraz grzybów podstawczaków powodujących głęboki rozkład drewna. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji w surowe drewno zapewniając mu długoletnią ochronę biologiczną. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych. Kompatybilny z wodnymi jak i rozpuszczalnikowymi produktami nawierzchniowymi AkzoNobel.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 • zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę i głęboki rozkład drewna,
 • bardzo głęboko wnika w drewno, · redukuje chłonność drewna,
 • obniża zużycie farb nawierzchniowych oraz wzmacnia strukturę drewna,
 • nie barwi drewna oraz nie tworzy powłok na jego powierzchni,
 • nadaje się do stosowania jako podkład pod wszystkie typy farb i środków do drewna,
 • wydajność do 5m2 przy rekomendowanym użyciu.

CZAS SCHNIĘCIA:

 • ostrożne użytkowanie po 3 godzinach,
 • nanoszenie następnej warstwy po całkowitym wyschnięciu (min po 5 godzinach),
 • nanoszenie preparatów nawierzchniowych po 16 godzinach.

Uwaga!

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia.Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

 • suche i wysezonowane,
 • wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%,
 • czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
 • zdrowe,
 • w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyścić do surowego drewna lub usunąć skażone drewno, następnie wypełnić ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównać i przeszlifować.

Podłoża poddawane renowacji:

 • usunąć dokładnie stare powłoki do surowego drewna.

Uwaga!

Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia.Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

MALOWANIE:

 • temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +5°C a +35°C,
 • wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 85%,
 • nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły,śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze,
 • warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki,
 • pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia sztucznego

Parametry impregnowania:

 • nie rozcieńczać impregnatu przed użyciem, nie mieszać z innymi produktami,
 • aplikować z dala od osób postronnych i zwierząt,
 • nakładać w 2-3 warstwach przy pomocy pędzla, w ilości całkowitej 200 g/m2 co odpowiada 200ml/m2łącznie dla wszystkich warstw,
 • nie przekraczać zalecanych ilości produktu,
 • rozprowadzać dokładnie wzdłuż słojów drewna,
 • przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić,
 • kolejne warstwy produktu nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimum 5 godzin),
 • świeżo zaimpregnowane drewno do czasu całkowitego wyschnięcia należy chronić przed deszczem,
 • po 16 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy impregnatu technicznego Sadolin SuperBaseHP należy nakładaći nne preparaty ochronno-dekoracyjne, nieposiadające właściwości biobójczych.

Uwaga!

W trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po jego użyciu, należy zapewnić dobrą wentylację.Zaimpregnowane drewno przechowywać z dala od osób postronnych i zwierząt do czasu wyschnięcia.

Do malowania dużych powierzchni używaj produktu z jednej serii produkcyjnej. Nr serii na opakowaniu.Wszystkie impregnowane elementy/płaszczyzny należy zaimpregnować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna (dotyczy wszystkich warstw).

Zaimpregnowane elementy należy pokryć odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską przed wystawieniem ich na działanie czynników atmosferycznych. Malowane elementy konserwować zgodnie z zaleceniami producenta produktu nawierzchniowego.Produkt do zastosowań zewnętrznych oraz do malowania ram okiennych i drzwi zewnętrznych – nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

Produkt do stosowania w 2 i 3 klasie użytkowania, przeznaczony dla użytkowników powszechnych oraz profesjonalnych.Produkt należy stosować wyłącznie na drewnie nieznajdującym się w bezpośredniej styczności z żywnością, wodą pitną,napojami i karmą dla zwierząt. W przypadku zastosowań in-situ, podczas aplikacji oraz suszenia należy chronić grunt np.za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów, karmy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Nie stosować produktu i zaimpregnowanego drewna nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (np. pomost nad stawem) w celu Uniknięcia uwolnienia bezpośrednio do wody. W celu ochrony organizmów wodnych nie używać impregnowanego drewna w pobliżu środowiska wodnego. Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy umyć wodą. Ścieków powstałych podczas mycia opakowań po produkcie i narzędzi nie usuwać do kanalizacji. Wszelkie pozostałości i wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji.Nie stosować w celu zabezpieczania malowanych powierzchni przed innymi szkodnikami.Podczas aplikacji produktu i przenoszenia zaimpregnowanego drewna przez użytkownika profesjonalnego stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, kombinezon powlekany / rękawice ochronne (wykonane z EN374). Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Informacje dodatkowe

Waga 6 kg
Wymiary 23 × 17 × 26 cm